Team

Labland is opgestart door Eva De Meyst en Steven Vromman, vanuit persoonlijke gedrevenheid en enthousiasme. Omdat we vinden dat we verstandiger moeten bouwen in stedelijk Vlaanderen, ruimte een schaars goed is en we deze beter kunnen benutten.

Ondertussen bestaat het team uit: Jan Van Loo, Martha Vandermaesen, Nick Pays, Lukas Vanelderen, Karel Lootens, Hilde Vanwildemeersch en Steven Vromman

 

Raad van bestuur

Nick Pays

Hij houdt zich bezig met bodemonderzoek, bodemsanering, asbest en sloop en komt zo vaak in contact met architecten, aannemers en ontwikkelaars. Hij ziet de stad als een grote bouwwerf en wil graag zijn steentje bijdragen om oplossingen te zoeken voor de talrijke en complexe uitdagingen van stedelijk wonen. En dat moet geen 'baksteentje' zijn.

LinkedIn

Steven Vromman

Milieuactivist, beter gekend als Low Impact Man. Met boeken en eco-comedy zet hij mensen aan tot ecologisch denken en handelen. Zijn dagelijks leven en bedenkingen kunnen gevolgd worden op zijn persoonlijke blog.

Hilde Vanwildemeersch

Zij rolde in de strobalenbouw via Casa Calida vzw bij Het StroBuro, een bedrijf dat gebouwen van strobalen- en kalkhennep neerzette. Ze was medeoprichter en -zaakvoerder en deed communicatie, adviesverlening, begeleiding van zelfbouwers, workshops en lezingen en bouwde het netwerk uit.

Ondertussen trekt ze Woonder, een coöperatie voor natuurlijk bouwen. Met bouwprofessionals en enthousiaste particulieren bouwt Woonder aan een sterk forum waar ze gezond, comfortabel en ecologisch bouwen vanzelfsprekend maken.

LinkedIn - Woonder

Karel Lootens

Hij bouwde als sociaal ondernemer veel ervaring op met (coöperatief) ondernemen en met bouwen en vastgoedbeheer, zowel professioneel als in privéverband. Karel werkte in het verleden o.a. als coördinator van Bedrijvencentrum De Punt, als zaakvoerder van De Webfabriek, en als coördinator van Jeugdwerknet/Mediaraven.

Actief bij Dégage - autodelen

Mede-oprichter van Wooncoop cvba

Lukas Vanelderen

Hij legt zich sinds 2016 toe op ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en wonen, en werkte in het verleden als natuurkundige aan de universiteiten van Gent en Hamburg – waar hij zich specialiseerde in data-analyse en softwareontwikkeling.

Mede-oprichter van Wooncoop cvba

 

Dagelijkse werking

Jan Van Loo

Als Industrieel Ontwerper is hij gepassioneerd door ecologische open source product-systemen. Bij Labland experimenteert hij met modulariteit om tot comfortabele, ecologische en betaalbare woningen te komen.

Martha Vandermaesen

Al tijdens haar studies als architecte werd ze gebeten door alternatieve duurzame bouwvormen, onder andere werkte ze mee aan de coördinatie en de opbouw van de demo-DOK-woning.

 

Klankbordgroep

De klankbordgroep is de denktank en het adviesorgaan van Labland. Ze waakt over het project, geeft advies en stuurt bij waar nodig. Ze wordt ad hoc samengeroepen op vraag van het team. 

Het team geeft een stand van zaken op basis van de werven van Labland:

  • Locaties - scenario’s
  • Juridisch - stedenbouwkundig - financieel
  • Ontwerp - uitvoering
  • Meten - monitoren
  • Wonen - sociale - buurt 

Bepaalde werven zullen gedurende het project meer aan bod komen dan andere. In de beginfase werken we vooral op de werf locaties - scenario's en zoeken we het juridisch-financiële uit. Daarnaast werken we aan een ontwerpoefening voor studenten.

Using Format