De klankbordgroep is de denktank en het adviesorgaan van Labland. Ze waakt over het project, geeft advies en stuurt bij waar nodig. Ze wordt ad hoc samengeroepen op vraag van het team. 

Het team geeft een stand van zaken op basis van de werven van Labland:

  • Locaties - scenario’s
  • Juridisch - stedenbouwkundig - financieel
  • Ontwerp - uitvoering
  • Meten - monitoren
  • Wonen - sociale - buurt 

Bepaalde werven zullen gedurende het project meer aan bod komen dan andere. In de beginfase werken we vooral op de werf locaties - scenario's en zoeken we het juridisch-financiële uit. Daarnaast werken we aan een ontwerpoefening voor studenten.

Documenten

Using Format