Experimenteren met nieuwe bouw- en woonvormen in stedelijk gebied: haalbaar?

Dit zijn onze conclusies?

  • De tijd is rijp om op zoek te gaan naar stedelijke vormen van experimenteel, compact en betaalbaar wonen. Zowat alle gesprekspartners erkennen de noodzaak hiervan.
  • Een geschikte locatie vinden is een uitdaging. Toch blijkt uit onze eerste zoekronde dat er zeker nog gebouwen en locaties zijn in de stad Gent waar dergelijke projecten een plek kunnen krijgen. Ondanks de schaarste aan ruimte is er nog veel plaats over in Gent waar voor een voldoende lange periode Labland kan ontwikkeld worden. Ook particulieren hebben nog veel ruimte in bezit waar mogelijkheden voor Labland zijn. De meeste mogelijkheden voor een geschikte locatie komen spontaan vanuit privépersonen.
  • Veel ontwerpers uit zowel binnen- als buitenland hebben kant en klare ideeën die zo geïmplementeerd kunnen worden in toekomstige Labland woningen. Er groeit een alsmaar stijgende interesse in het bouwen van compacte, betaalbare, energiezuinige en comfortabele woningen. Veel van de ontwerpen zijn echte nog niet uitgevoerd, en indien wel, dan meestal op locaties waardoor vrije ruimte wordt ingenomen. De echte innovatie zal zijn deze ontwerpen aan te passen zodat ze ook in het stedelijk weefsel een plaats kunnen krijgen.
  • Er stellen zich een aantal uitdagingen, vooral op juridisch vlak. Desalniettemin is er de intentie van de Vlaamse overheid om experimenteerruimte mogelijk te maken. Daarnaast gaf de Gentse schepen van ruimtelijke ordening Tom Balthazar in de commissie ruimtelijke ordening aan dat er op stadsniveau bereidheid is om te zoeken naar oplossingen voor deze uitdagingen.
  • Het zal geen probleem zijn om bewoners te vinden voor de woningen op Labland. Zowel jonge alleenstaanden, mensen met een precair inkomen als nieuwkomers zijn vragende partij voor betaalbare ecologische woningen.
  • Academische instellingen willen graag onderzoek doen naar de impact van deze nieuwe woonvormen, precies omdat het meten over de volledige levenscyclus het mogelijk maakt in de richting van energiepositieve en materiaalpositieve woningen te evolueren. 
  • De waarden en criteria van Labland voor compacte woningen in een stedelijke context stuiten nauw aan bij de visie van de Vlaams Bouwmeester.

De volledige versie lees je hier. De studie dateert van december 2016.

Deze studie werd gerealiseerd met steun van Stad Gent in het kader van de subsidie Duurzame Wijken.

Using Format