De boxen

 

De boxen

De BOXen is een bouwconcept dat ontstaan is vanuit een zeer concrete situatie waar gezocht wordt om een binnengebied met garageboxen te herontwikkelen tot een aangename woonzone voor een groep die het huidig moeilijk heeft op de woonmarkt: éénoudergezinnen.

Een bouwsysteem

BC, BAST, Labland en Wooncoop ontwikkelden een modulair, aanpasbaar bouwsysteem dat uitgeprobeerd wordt op een site in de Beukelaarstraat te Gent.

Complex en radicaal

Dit project is een "én/én/én/.." verhaal. Het is complex en radicaal. Het combineert een stringente financiële realiteit van bouwen onder de marktprijs, met ecologische eisen, met aanpasbaarheid en modulariteit, met herhaalbaarheid op andere sites, met sociale leefprincipes en gemeenschappelijke ruimtes. 

Meer info is beschikbaar in de ontwerp-bundel van het bouwsysteem.

Using Format