Labland op Gent aan Zee

Op 6 mei is Labland aanwezig op Gent aan Zee. Tijdens dit gratis klimaatfestival wordt de Bijlokesite omgetoverd tot een gezellig kustdorpje. Een zomers festival rond het thema duurzaamheid.

We dagen er iedereen uit om te bouwen met een "kleine voetafdruk". Neem zeker een foto van je creatie en deel ze op facebook @LablandGent.


Labland bouwt een betaalbare en demonteerbare woning op DOK 

In de zomer van 2017 brengen we ontwerpers, organisaties, experts en vrijwilligers samen om te experimenteren met natuurlijke en recyclage materialen en low-tech technieken. Er worden bouwdagen voor vrijwilligers en workshops rond (natuurlijk) bouwen georganiseerd. Na de zomer wordt de afgewerkte woning gedemonteerd en op een nieuwe plek in Gent heropgebouwd én bewoond.

We kregen steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer en kunnen nu een eerste woning bouwen volgens Labland principes: betaalbaar, ecologisch, compact en modulair. Draag ook zelf je 'steentje' bij via onze crowdfunding actie.

Er zal geëxperimenteerd worden met recyclage- en natuurlijke materialen die demonteerbaar zijn. We zullen ook metingen uitvoeren rond onder andere isolatiewaarden, energiegebruik en luchtkwaliteit. 

We willen zo een breder publiek laten kennismaken met onze werking en bouwprincipes. Bezoekers kunnen de bouw van dichtbij volgen en zelf een handje toesteken. Wie zin heeft om mee de handen uit de mouwen te steken kan zich aanmelden als vrijwilliger-bouwer via contact@labland.be

Steun ons via de crowdfunding actie!


Labland in 'Ik ga bouwen' - juni 2017

Eva De Meyst (Labland) en Waldo Galle (VUB - Transform) gaven een interview over veranderingsgericht bouwen. 

Klik hier voor het ganse interview. 


Goedkoop, Ecologisch en Kleinschalig Wonen in de 20ste eeuwse gordel (GEK-wonen)

Labland heeft een voorstel ingediend voor burgerbudget van Stad Gent. 

Met dit project willen we prototypes ontwikkelen van demonteerbare en betaalbare woonunits die al of niet tijdelijk kunnen worden geplaatst op onderbenutte kavels in de 20e eeuwse gordel. De woonunits zijn bedoeld voor alleenstaanden, nieuwkomers en andere doelgroepen die moeilijk aan bod komen op de huidige huurmarkt. Met het burgerbudget willen we minstens 3 prototypes van GEK woningen realiseren tegen juni 2019.

Er is een grote nood aan betaalbare en ecologische woningen in de stad. De toename van de bevolking, de vergrijzing, de wijziging en verdunning van de gezinssituatie maakt dat er andere types woningen nodig zijn, die voldoen aan de hoogste eisen rond energie en klimaat en toch betaalbaar zijn. Daarnaast is er in de 20ste eeuwse gordel zeker nog ruimte voor vormen van verdichting. We willen daarom experimenteren met demonteerbare woningen op onderbenutte plaatsen met een goede toegang tot het openbaar vervoer.

Labland werkt voor het ontwikkelen van de prototypes samen met een netwerk van architecten, ontwerpers, aannemers, academici en juristen. Daarnaast werken we samen met lokale buurtgroepen en willen we de bewoners in de 20ste gordel nauw betrekken bij de realisatie en evaluatie.

We vragen geld voor: de coördinatie van het hele proces (zoeken kavels, maken contracten met eigenaars, selecteren meest geschikte modules, eventueel via wedstrijd, onderzoek rond autonomie/nutsvoorzieningen, zoeken bewoners, regelen financiering, regelen domicilie en andere juridische kwesties, bouwklaar maken kavels, transport, verhuur). We vragen geen geld voor de financiering van de units zelf.

We mikken op woningen die gemiddeld 50 000 Euro (excl btw) kosten en willen ze verhuren aan de doelgroepen die er nood aan hebben.  De woning zelf laten we financieren door een mix van mogelijke bronnen zijnde: sociale investeerders, toekomstige bewoners, verwachte huurgelden, banklening, crowdfunding.

Foto: Heymans ONE


Labland en TRANSFORM 

Kennissessie ‘veranderingsgericht bouwen’

Onze bevolking vergrijst, gezinnen worden dynamischer en we delen steeds vaker woon- en werkplekken. Omdat publieke en private bouwheren voorbereid willen zijn op deze veranderingen, vragen zij ontwerpers aanpasbaar te bouwen. Maar hoe begin je daaraan? Wanneer is je ontwerp toekomstbestendig? En hoe communiceer je daarover?

Om architecten op weg te helpen, organiseerden Labland vzw en het TRANSFORM onderzoeksteam van de Vrije Universiteit Brussel een open kennissessie ‘veranderingsgericht bouwen’ op 17 februari 2017 op De Koer.

Deel 1 - kennis delen

  • Veranderingsgericht bouwen
  • Wat is veranderingsgericht bouwen?
  • Waarom anticiperen op veranderende noden?
  • Wanneer is je ontwerp toekomstbestendig?

Deel 2 - workshop

  • Scenario planning
  • Onzekerheden herkennen
  • Transformatiescenario’s bouwen
  • Veranderingsgerichte keuzes maken

Voor meer info kan je terecht bij Waldo Galle: waldo.galle@vub.be


13 december 2016

LabLand publieksvoorstelling 

Sinds de start kregen we heel wat vragen van benieuwde mensen en organisaties, potentiële bewoners en innoverende ontwerpers. Daarom nodigden we op 13 december 2016 iedereen uit in Herberg Macharius. Het was een zeer inspirerende en boeiende avond, zowel voor het publiek als de mensen van LabLand. Er werden veel nieuwe contacten gelegd en gemotiveerd zetten we ons project verder. Bedankt aan alle aanwezigen!

De presentatie kan je hier bekijken.


16 december 2016

De Morgen 


Het Laatste Nieuws - 14 december 2016


10 oktober 2016

Labland in Zicht - experimenteel woonproject treedt uit de startblokken

Labland vzw krijgt een projectsubsidie toegekend van de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van ‘Experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen’. Hiermee krijgt Labland de kans om een experimenteerplek uit te bouwen rond betaalbaar, compact, comfortabel en energiezuinig bouwen en wonen. Labland wordt dé plek om nieuwe prototypes van woningen en samenlevingsvormen te ontwikkelen. De subsidie loopt tot 31 december 2017 en kan verlengd worden met twee jaar.

Zero impact en modulaire woningen

Dankzij steun van de Provincie kan Labland nu concreet aan het werk. Het zal binnen deze projectoproep vier woningen bouwen.
Twee van deze woningen worden zero impact gebouwd. Via levenscyclusanalyse zal de oorsprong, de recycleerbaarheid en de milieu-impact van alle materialen worden beoordeeld. Materialen van fossiele bronnen en niet-herbruikbare grondstoffen komen niet in aanmerking.
De twee andere woningen zullen modulair aanpasbaar kan zijn aan de noden van de bewoners gedurende verschillende levensfasen (alleenstaanden, samenwonende koppels met kinderen, samengestelde gezinnen, oudere koppels) en/of een multifunctioneel karakter hebben voor professionele en recreatieve doeleinden (wonen, werken, sporten, ontspannen).
Er zullen technieken onderzocht worden beyond de gangbare methoden en wettelijke voorschriften. Labland wordt dé plek om nieuwe prototypes van woningen en samenlevingsvormen te onderzoeken en te ontwikkelen. De impact van de nieuwe vormen van wonen, leven en beleven zal getoetst worden aan de sociale cohesie. 

Meer info: contact@labland.be


30 september 2016

Decreet proefomgeving voor experimentele woonvormen

Ook de Vlaamse Regering kijkt uit naar experimenteerruimten. Ze keurde het voorontwerp goed van het decreet dat een proefomgeving instelt voor experimentele woonvormen. “Zo kunnen experimentele woonprojecten opstarten zonder belemmering door allerlei regelgeving. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de vraag van het Vlaams Parlement om proefprojecten voor gemeenschappelijk en vernieuwend wonen te stimuleren en de diverse signalen uit de praktijk dat nieuwe projecten moeilijk of niet gerealiseerd kunnen worden binnen de toepasselijke regelgeving.”


In de zomer van 2016 was LabLand DOK bewoner.

Meer info vind je hier.

Using Format